Hanuman sadhna for obstacles

Buy Hanuman sadhna for obstacles

Extremely highly effective Hanuman sadhana to take away misfortune, lord (bhagawan) hanuman is known as ..
In stock (11 items)

$53.49

Hanuman sadhna for obstacles

Extremely highly effective Hanuman sadhana to take away misfortune, lord (bhagawan) hanuman is known as "sankatmochan" (संकटमोचन), worship to hanuman can remove every part of misfortune, bring success in all tasks, chant this mantra 7 mala with 21 days to achieve siddhi.

Hanuman sadhna mantra:-

OM AIM HRIM NAMO BHAGVATE HANUMATE MAMA KARYESHU JWAL JWAL PRAJWAL PRAJWAL ASADHYAM SADHYA SADHYA MAAM RAKSH RAKSH SARVA DUSHTABHYO HUM PHAT SWAHA

॥ॐ ऐं ह्रीं नमो भगवते हनुमते मम् कार्येशु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साध्य साध्य मम् रक्ष रक्ष सर्व दुष्टभ्यो हुं फट् स्वाहा॥

Hanuman sadhna samagri:-

Sankat mochan Hanuman yantra, sankatmochan mala, hanumani sindoor, Hanuman yantra asan, Hanuman gutika and Hanuman sadhana methods.

See puja/sadhana rules and regulation

See- about Diksha

See- success rules of sadhana

See- Mantra jaap rules

See- Protect yourself during sadhana/puja

Who can perform/get sadhana/Puja/DikshaMale above 18 years, Female above 18 years
Wear clothingRed
Puja-Sadhna DirectionNorth
Tithi MuhurthKrishna Paksha Tryodashi, Purnima, Shukl Paksha Ekadashi
Havan/Ahuti10% sankatamochan hanuman mantra havan
Mantra Chanting7 mala sakatamochan hanuman mantra
Puja/Sadhna21 Days
Puja time muhurthAfter 4am
Puja/Sadhana MuhurthTuesday, Guru Pushya Nakshatra, Ravi Pushya Nakshatra, Chandra Grahan, Surya Grahan
Yantra made onBhojpatra