Pujan Shivir

28th Jan 2021. (Guru Pushya Nakshatra) Mahalakshmi Pujan shivir at Vajreshwari

11th Feb 2021. (Mauni Amavasya) Pitra dosha nivaran pujan shivir at Vajreshwari

11th March 2021. (Maha Shivaratri) Pashupat Mahadev pujan shivir at Vajreshwari

Hi

My Name
My father name
Gotra
Select Puja
Select Puja
Mobile:
Email
Date of Birth
 /  / 
Time of Birth
Place of Birth
Birth Country
Which city are you at this time?
Any queries