Hanuman sadhana for Get rid of Evil Spirits and Ghosts

Buy Hanuman sadhana for Get rid of Evil Spirits and Ghosts

The hanuman sadhana has the capability to take away all negative energies from your residence...
In stock (11 items)

$51.21

Hanuman sadhana

Hanuman Sadhana mantra for Get rid of Evil Spirits and Ghosts.

ऐं क्रीं क्रीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं खिं फट् ॥

Aing Kreem Kreem Khim Khim Khichi Khichi Bhootnathay Khim Khim Phat.

Hanuman sadhana samagri for Get rid of Evil Spirits and Ghosts.

Hanuman yantra, Hanuman photo, Hanuman gutika, Hanumani mala, asan, rakshasutra, holy threads and sadhana methods.

See puja/sadhana rules and regulation

See- about Diksha

See- success rules of sadhana

See- Mantra jaap rules

See- Protect yourself during sadhana/puja

Diksha muhurthTuesday, Chandra Grahan, Surya Grahan, Guru Pushya, Ravi Pushya
Who can perform/get sadhana/Puja/DikshaMale above 18 years
Wear clothingRed
Puja-Sadhna DirectionNorth
Tithi MuhurthKrishna Paksha Navami
Mantra Chanting21 mala chanting daily for 7 days
Puja/Sadhna7 Days
Puja time muhurthAfter 9pm
Puja/Sadhana MuhurthTuesday, Guru Pushya Nakshatra, Ravi Pushya Nakshatra, Chandra Grahan, Surya Grahan
Pack Dimension1 hanuman sadgna samagri kit
Yantra made onBhojpatra