Lakshmi yakshini sadhana

See product
Lakshmi yakshini is form of Pret-yoni. She has supernatural abilities. By doing Lakshmi yakshini sadhana, devotees...